Saturday, May 1, 2010

Good thing you know that. Manahimik ka na ng di ka napapahiya ha? Sasagot ka pa e.

Yes ma'am.

Blank ;'>

No comments:

Post a Comment